Produkter

Multimedia og Artikler

Varmepumpe-kalkulator

Publisert 14.12.2023 16:04
 Så mye sparer du med en luft-til-luft-varmepumpe

Det å varme en bolig med luft-til-luft-varmepumpe er effektivt og lønnsomt. Men hvor mye kan du forvente å spare hos deg? Sjekk det enkelt med vår kalkulator.

Prøv NOVAPs varmepumpekalkulator her:

https://www.varmepumpeinfo.no/varmepumpe-kalkulator

Varmepumper gjør deg mindre sårbar for høy strømpris

Vår varmepumpekalkulator gir deg et godt anslag for hvor mye strøm du kan spare i huset ditt, hvis det er noenlunde likt med gjennomsnittet av norske boliger. Strømpris er en viktig del av regnestykket i en varmepumpekalkulator. Hvordan strømprisen blir i årene framover, er selvsagt ikke godt å si.
– Velger du å installere en luft-til-luft-varmepumpe, er du uansett mindre sårbar for svingende strømpriser enn hvis du bare har elektrisk oppvarming. Varmepumpen gir deg samme komfort til lavere strømforbruk, poengterer informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen.

Gjennomsnittlig strømforbruk

Ifølge SSB bruker husholdninger i Norge gjennomsnitt ca 20 000 kWh strøm i året. Disse tallene er fra 2012, og slår sammen alle typer boliger. Strømforbruk for ulike boliger: 

  • Enebolig: 25 776 kWh

  • Rekkehus: 17090 kWh

  • Boligblokk: 10 899 kWh


Det aller meste av strømforbruket i en norsk bolig går til oppvarming. Enova anslår at 58 % går til oppvarming, mens NVE sine analyser tilsier at andelen er 67 %.
– I vår kalkulator foreslår vi å bruke 58 %. Det kan være høyere i huset ditt, men hvis du ikke har konkrete tall, er dette et godt utgangspunkt, sier Gulbrandsen.

Åpen planløsning er gunstig for varmepumper

En vanlig luft-til-luft-varmepumpe har én innedel, og varmer opp luft i rommet der den står.
– Jo større rommet er, jo mer av boligens behov for varme kan en varmepumpe dekke. Derfor er det gunstig med åpen planløsning, sier Gulbrandsen. Selv om varmepumpa i utgangspunktet dekker ett rom, kan den gi varme til flere rom hvis dørene står åpne.
– Erfaringer viser at varmepumper kan spre varme overraskende godt hvis innedelen er riktig plassert og du bruker høy viftehastighet, forteller Gulbrandsen.

Varmepumper kan dekke en større andel av varmebehovet i boliger med åpen planløsning. 

Hva koster en god varmepumpe?

Luft-til-luft-varmepumper må installeres av fagfolk med gyldig f-gass-sertifikat. Derfor må du legge inn pris inkludert installasjon i kalkulatoren. En luft-til-luft-varmepumpe med én innedel koster fra 20 000 til 35 000 kr ferdig installert. Hvilken modell du velger, påvirker hvor mye du kan spare av strøm.
– Men dyrest modell gir ikke automatisk størst besparelse. Det viktigste er å velge en varmepumpe som fungerer effektivt i klimaet der du bor, understreker Gulbrandsen.
Investeringen i en riktig installert og godt vedlikeholdt varmepumpe er tjent inn igjen lenge før du må bytte ut varmepumpen.

Godt vedlikehold gir lang levetid

Vedlikeholdet påvirker hvor mye du kan spare med en varmepumpe. Blir varmepumpen støvete og skitten inni, blir den mindre effektiv. Innedelen i en luft-til-luft-varmepumpe har filtre som bør vaskes eller støvsuges jevnlig.
– I tillegg kan det være fornuftig å rense innmaten i innedelen av og til, og det bør du bestille service av fagfolk for å få gjort, undestreker Gulbrandsen. Kostnadene for vedlikehold avhenger først og fremst av hvor ofte varmepumpen trenger service.

Filtrene i varmepumpen bør rengjøres regelmessig slik at den fungerer mest mulig effektivt. 

Jo høyere årsvarmefaktor, jo mer kan du spare

Som kalkulatoren viser, påvirker årsvarmefaktor hvor mye du kan spare med en varmepumpe. Den forteller hvor mange kWh varme en varmepumpe leverer per kWh strøm den bruker. Merk at dobbelt så høy årsvarmefaktor ikke betyr at du kan spare dobbelt så mye:

  • Årsvarmefaktor 2 betyr at du sparer 50 % av strømforbruket,

  • Årsvarmefaktor 3 betyr at du sparer 67 % av strømforbruket,

  • Årsvarmefaktor 4 betyr at du sparer 75 % strømforbruket,


sammenlignet med å bruke elektriske panelovner til å varme opp huset ditt.

I vår varmepumpekalkulator foreslår vi årsvarmefaktor på 3. For moderne luft-til-luft-varmepumper er det realistisk, forutsatt at de blir riktig installert og får nødvendig vedlikehold.

Hva med SCOP?

SCOP er ikke det samme som årsvarmefaktor; SCOP er et teoretisk tall. Skal du sammenligne ulike varmepumper, kan det være lurt å se på energiklasse for kaldt klima. Den er basert på SCOP. I markedsføring brukes ofte SCOP for middels klima, men som regel er kaldt klima mer relevant i Norge.