Produkter

Multimedia og Artikler

Kjøpsbetingelser

Om du av en eller annen årsak ikke ønsker å betale med kort på våre websider (Mastercard eller VISA)
kan du forhåndsbetale direkte til 
vår konto: 1638.13.79608
Ordre vil da bli behandlet så snart innbetaling er registrert vår bank.
 

Betalingsmåte og fraktalternativ velges under bestillingen. Her vil frakten da bli autogenerert inn i sluttsummen.

Alle disse ovennevnte alternativer kan du selv velge etter du har lagt ønsket produkt i handlekurven i vår webshop.
Frakten blir autogenerert av varens vekt, volum og ditt postnummer.


For å kunne handle på www.okelektriske.no må man enten ha fylt 18 år eller ha samtykke fra foreldre.
Om du er under 18 år kan du få en foresatt til å signere elektronisk i kommentarfeltet under bestilling.

Lagerstatus :

www.okelektriske.no forsøker å ha de mest populære varene på lager til enhver tid.
Dette enten på eget lager eller ved eksternt lager. 
Ved bestilling over vår nettbutikk vil du -under normale omstendigheter- få fortløpende tilbakemelding på lagerstatus,
leveringstid m.m.


Ordrebekreftelse:
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren 
ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Denne blir sendt ut til epostadresse kjøper oppgir under bestilling.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, 
varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger 
så snart som mulig. 

Leveranse:

Du velger selv hvordan du vil ha din pakke tilsendt under bestillingen på våre nettsider,
og det sendes automatisk ut et sporingsnr.til din oppgitte mailadresse så snart pakken går fra vårt lager. 

Du har også mulighet til å velge budbil eller andre transportselskaper.
Forsendelser til utlandet vil bli egenfakturert i hht. Postens takster.

Om produktet ikke er på lager ved bestilling eller annet skulle skje vil du normalt få beskjed om dette i løpet av
kort tid og produktet vil sendes ut så snart det ankommer pakkelager.

Vi gjør oppmerksom på at brevpost kun sendes på sluttbrukers ansvar da det ikke er sporing eller forsikring på denne type frakt.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden (Så sant ikke annet er avtalt mellom partene). Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

En bestilling regnes som bindende i det øyeblikk du har bekreftet bestillingen ved å gjennomføre kjøpet.
Dette er ikke mulig uten at du, elektronisk, krysser av for å ha lest våre kjøpsbetingelser. 
Når bestillingen er gjennomført vil dette igangsette en prosess der varene blir plukket og pakket
(evt.bestilt fra leverandør eller eksternlager) og dette medfører en kostnad for OK Elektriske AS.
Dersom varen forblir uavhentet vil dette belastes sluttbruker i hht. takster nevnt nedenfor.

Ved en avbestilling vil et avbestillingsgebyr tilkomme og evt. utlegg dekkes av kunde.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader (internt og eksternt) tur-retur samt handling og evt.utlegg  
pålydende kr 450,- / 600,-
 til 
OK Elektriske as for behandling av saken samt lagerhåndteringskostnader.

Uavhentede pakker med en verdi under NOK 5000,-  vil bli ilagt et gebyr på NOK 450,- 
Uavhentede pakker med en verdi over NOK 5000,-  vil bli ilagt et gebyr på NOK 600,- 
Dersom du benytter deg av din angrerett, vil du kun belastes med kostnadene ved å sende varen i retur, jf angrerettloven §15.

Er varen en spesialbestilling, som f.eks. et spesiallaget produkt eller produkter som dekker spesifikke spesialbehov for sluttbruker - f.eks. ferdige bend til varmepumpe eller spesialbygget datamaskin - spesiallaget for kunde - vil det ikke kunne byttes annet enn ved avtale med selger. Evt. utlegg OK Elektriske AS måtte ha i forbindelse med slikt dekkes av kunde.

Avhjelp:
Før feil meldes til www.okelektriske.no - OK Elektriske AS - bør kunden være sikker på at det skyldes feil eller forhold forårsaket av kunden selv.

Dersom kunden kan vise at produktet ikke fungerer slik det er beregnet eller slik OK Elektriske AS har beskrevet må kunden melde dette til OK Elektriske AS raskest mulig, slik at det kan iverksettes avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom mangelen ikke meldes ifra om innen rimelig tid etter at den blir oppdaget - eller burde vært oppdaget.

Vi gjør oppmerksom på at bildene brukt på produktet på våre websider kun er for illustrasjonsfoto å regne og evt. andre ting på bildet ikke nødvendigvis medfølger i pakken. 

OK Elektriske AS skal så snart som mulig etter å ha blitt kjent med en evt. mangel ved produktet sette i gang tiltak for å rette på mangelen. Men dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som er være avtalt med OK Elektriske AS, vil ikke OK Elektriske AS dekke disse utgiftene.

Hvis du oppdager en feil eller mangel med et produkt levert av OK Elektriske AS, er det Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 som gjelder. Forbrukeren må gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen ( reklamasjon) innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den.

Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av produktet, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Henvendelser vedr.slike ting bør gjøres direkte til butikken og da gjerne skriftlig på f.eks. : post@okelektriske.no .

 IKKE send inn produktet du mener er defekt til oss før dette er avtalt. Du vil, etter å ha vært i kontakt med oss vedr. dette, få nærmere avtalt hvor og hvordan produktet skal leveres. Du vil i de fleste tilfeller få tilsendt en returlapp til bruk på Posten. Om du velger å sende selv på tross av dette vil du som kunde måtte stå for utgiftene i forbindelse med sendingen.

Pakker som blir sendt til OK Elektriske AS uten videre forklaring, uten korrekt utfyllte skjema eller annet som ikke er avtalt vil ikke bli behandlet. Disse pakkene vil gå i retur til avsender på dennes regning eller beholdes av mottaker.

Angrerett:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser.
Innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen 
mangel ved den og selv om den ikke er levert. 
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de 
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen 
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av 
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og 
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil 
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått 
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig 
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om 
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. 


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er 
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag 
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren 
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at 
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. 
Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, 
men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. 
Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.
Dersom kjøper unnlater å hente pakke på postkontoret vil kjøper bli fakturert ihh.til "uavhentet vare"

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel 
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da 
kjøperen mottok den. 

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke 
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller 
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun 
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på 
forseglingen. 

Dersom du benytter deg av angreretten i forbindelse med et tilvirkningskjøp , 
så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer 
(jf. Angrerettloven §16 første ledd).

Dersom du ikke henter varen du har bestilt eller ikke returnerer denne i henhold til angrefristloven, vil det påløpe vesentlige kostnader. Dette er kostnader i forbindelse med produksjon, installasjon, testing, re-engineering eller evt. kostnader i forbindelse med plukk og pakk av vare eller kostnader ved internbestilling fra eksternlager eller fra leverandør.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

 MERK: Dersom du sender pakker i retur til OK Elektriske AS er du ansvarlig for å få et sporingsnummer av Posten slik at pakken kan spores dersom den kommer bort underveis. OK Elektriske AS er ikke ansvarlig for returnerte pakker som blir borte under postgang eller lignende.

 

Vedr.produkter som kjøpes med installasjon

(f.eks.varmepumper, Aircondition, parabolantenner m.m.)

Dersom installasjonen påbegynnes før angrerettens utløp vil kjøper, dersom han ønsker å benytte seg av angreretten, betale kostnader tilknyttet tid og utgifter for påbegynt montasje, brukte deler samt evt.andre omkostninger i forbindelse med installasjon og evt.arbeide rundt dette.
Ved å bestille slike produkter MED montering på våre websider, www.okelektriske.no, bekreftes det at installasjonen skal/kan påbegynnes under disse forutsetninger før angrefristen på selve varen utløper.

Vedr.monterings/installasjonspris varmepumpe: Prisen oppgitt på våre websider inkluderer inntil 4 meter rørstrekk mellom ute og innedel samt alt det nødvendige utstyr som skal til for en ren og ryddig installasjon samt oppstart og testing.
Evt.ekstra rørlengder eller spesialinstallasjon (herunder f.eks. kjerneboring, bortleding av drensvann m.m tilkommer i prisen).
Standard installasjon dekker ikke evt. elektrikerarbeide el.l. tjenester.

Viktig:

 • Før retur av vare iht. til Lov om Angrefrist: Retur skal meldes på mail til kundesenter før pakken sendes. Dette må skje innen 14 dager etter at pakken er ankommet på ditt postkontor. Returpakker som sendes uten forhåndsmelding pr. mail blir returnert til avsender for avsenders regning.-
 • Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning av pakken innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

  For varer hvor forsegling eller forseglet emballasje er brutt, gis det ingen returrett med mindre dette er skriftlig avtalt med selger på forhånd. I slike tilfeller kan kjøper ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet. Normalt vil inntill 75% av nypris refunderes for å dekke utgifter ved verdiforringelse.-

 • Varer som returneres må ikke sendes som oppkravssending. Returvarer som er sendt som oppkrav blir ikke avhentet.
 • Varer bestilt på okelektriske.no som forblir uavhentet vil faktureres kunde.
 • Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Unntak og begrensninger i angreretten:

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side.

Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskin- programmer hvor forseglingen er brutt.

Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Angreretten gjelder ikke for varer med kontraktssum under kr.300,-

Næringskjøp:
Salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven, og her gjelder ikke lovbestemt angrefrist. 

Garanti:

OK Elektriske AS gir produsentens garantier. Garantitid er forskjellig fra produsent til produsent. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse / montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke:

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med OK Elektriske AS 
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

 

Utførsel av varer til utlandet  :

For at vi skal kunne refundere merverdiavgift ved utførsel av varer til utlandet, må kjøper fylle ut utførselskjema, og sende dette til oss. Av utførselsskjemaet må fremgå navn (som korresponderer med fakturanavn) og utenlandsk bostedsadresse, og skjemaet må være stemplet av tolldirektoratet. Stempel får man ved å krysse en bemannet grenseovergang i åpningstiden (vi anbefaler kunden å ta kontakt med tollvesenet før utreise).

Tolldirektoratet krever også at man har med en kopi av faktura for kjøp av varene.
Ved utførsel til Sverige, Danmark, Finland, Svalbard og Jan Mayen gjelder et minimum fakturabeløp på kr 1000 eks mva. Til øvrige land er grensen kr 250. Varen må være utført innen en måned fra levering.

Vi gjør oppmerksom på at midlertidig opphold i utlandet (under 12 mnd), ikke gir grunnlag for refusjon. Ved innsendelse av utførselsskjema, må kjøper oppgi et kontonummer som vi kan benytte for tilbakebetaling av mva.

OK Elektriske AS er TaxFree godkjent. 

Merk: Prisene på nett og i butikkutsalget kan avvike fra hverandre!

Forbehold om feil i sidene:

OK Elektriske AS - www.okelektriske.no tar forbehold om feil produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider. Det benyttes også illustrasjonsfoto på de fleste produkter.

Endring av tekst og priser:

OK Elektriske AS - www.okelektriske.no kan fritt endre tekst / priser i nettbutikken www.okelektriske.no . 
Endringer kan skyldes valutaendringer, konkurransesituasjon, endringer av offentlige avgifter med videre.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling uten forpliktelser eller erstatningsansvar om  varen eksempelvis ikke lengre kan skaffes eller annet.