Produkter

Multimedia og Artikler

Lyd"promblematikk" i varmepumper

Publisert 24.01.2023 18:01

 Vedr. lyder i varmepumpe som kunder ofte lurer på, og oppfatter som reklamasjon.

Lydproblematikk Lyd og støy er ikke enkelt og det oppleves meget forskjellig fra person til person.
Vi ønsker å hjelpe dere så godt vi kan, og har med dette laget et dokument som kan gi dere en pekepinn på hva lyden/støyen kan være.

Det er viktig å presisere at det ofte rapporteres inn "feil" på varmepumper fra sluttbrukere på grunn av lyder. Svært ofte viser det seg at dette er normale lyder selv om man ikke har hørt de tidligere.

Først litt om hvordan en avriming forløper og hva slags lyder avrimingen kan skape.

Tips: I forbindelse med innsending av saker som omhandler lydprobloblematikk er det en stor fordel for oss om kunden sender inn lydklipp. Dette gjør det betraktelig bedre for teknisk avdeling og stadfeste hva som er feilen, og får anledning til å sende ut eventuelle deler eller lignende i forbindelse med utbedring.

Det er mye lydsaker som sendes inn,og som viser seg forekommer grunnet dårlig renhold (støv på register og grovfiltre). Renhold, egenservice og service fra offisielt hold er viktig.

Avriming: Ved avriming skjer følgende og med forutsetning at omgivelses temperatur ute er under 3- 5°C:
Fra minimum hvert 30. min. og opptil en gang hvert 160. min.
Dette avhenger av luftfuktigheten og forholdene varmepumpen jobber under.
Fireveisventilen skifter posisjon (fra varmedrift til kjøledrift) og det kjøres varm gass til utedelen og kald gass/væske til innedelen.
Etter at avrimingen er ferdig skifter den tilbake igjen til varmedrift. Det betyr at det går fra ca. -20°C til 50°C i innedelen.
Dette kan medføre kneppe/smellelyder/surkle/kokelyd fra innedelen pga. de store trykk/temperatur svingningene, og susing når trykket utlignes fra meget lavt til et høyere trykk ved varmedrift.

Det er en del kunder som blir overrasket over lydnivå på varmepumper spesielt i forbindelse med avriming, det man må huske på er at dette er et lite prosessmaskineri som veksler mellom høye og lave temperaturer i gass utrolig fort, så dette vil være forbundet med lyd. Det er også mer lyd forbundet med avriming på nye maskiner kontra eldre maskiner (en del kunder som har hatt varmepumpe tidligere opplever dette), dette er grunnet nytt kuldemedie R32 som jobber raskere i temperaturendringer enn tidligere kuldemedie R410.

Purifier filter: Dersom purifier filter ikke er rengjort eller tilstrekkelig rengjort kan det forekomme «gnistre/knitre» lyder fra dette elektriske filteret, grunnet støv som forårsaker denne knitringen. Det er fint å forsøke slå av denne funksjonen på fjernkontrollen først (ikon med tre stjerner). Om lyden da forsvinner må filteret rengjøres.

Slå av varmepumpen, ta ut filterboksen, støvsug denne godt og skyll i lunkent vann. La filteret tørke godt opp før du setter det tilbake i maskinen. (gjøres min. hver andre mnd., eller etter behov)

Tikkelyder: Dersom filter og register inne i pumpen er rengjort, og service på viftetrommel er utført: Meld inn til din forhandler for nærmere undersøkelse.