Produkter

Multimedia og Artikler

noProduktnummer: Int-SAV

Serviceavtale på varmepumpe

2 årig serviceavtale

  • kr 2.800,00
  • (ink. mva)
Importører i Norge viser til at du må være tilknyttet en godkjent tekniker (serviceavtale) og kunne vise til dette, eller forevise kvitteringer om at varmepumpe jevnlig er vedlikeholdt - for at garanti/reklamasjonsrett skal være gyldig.

Vi overtar fullt garantiansvar for din varmepumpe, og har raskere utrykning dersom noe skjer. Du vil også få rimeligere deler, dersom du har behov for noe utenom garanti.
For mer informasjon: post@okelektriske.no

Serviceavtalens innhold:

Du vil få 1 besøk, og 1 oppmøte fordelt på to år.

  • Tilgang til fri support på servicetelefon
  • 3 dagers responstid på å påbegynne eventuell reparasjon
  • Rensing av filter, rengjøring av enhetens innedel og utedel
  • Kontroll av arbeidstrykk og temperatur, ettertrekk og kontroll av alle koplinger
  • Kontroll av varmekabel, temostat og reelt trykk
  • Arbeid og eventuelle deleomkostninger - Med unntak hvis anlegget er påført åpenbar skade, eller manglende vedlikehold.
  • * Anleggets strømtilførsel har egne retningslinjer. Ved behov for arbeide utover det som er kontraktfestet, tar vi kontakt for nærmere avtale. (Eventuelle bestillinger på slikt arbeide faktueres til gjeldende markedspris eller etter avtale)