Produkter

noProduktnummer: 0006-1

Ferro-Bet Rust-Bort (Blåvedfjerner)

Gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.

 • kr 199,00
 • (ink. mva)

 Produket ble utviklet for fjerning av rustavrendinger på skip, men kan også benyttes til mye annet.


Eksempel på bruksområde:

 • Fjerning av kalkutslag på mur.
 • Fjerning av rustrender i toalett
 • Fjerne rustflekker på fliser og skifer
 • Bleke trevirke
 • Klargjøring av prefabrikerte skipsskrog
 • Fjerning av overflaterust på syrefast og galvanisert metall
 • Fjerning av rustflekker på tøy (siste utvei, da behandlingen kan være skadelig for noen typer fibre).
 • Dra ut kvae i gammelt trevirke
 • Fjerning av rust på verktøy og f.eks postkasser