Produkter

F-gass, kjølemedium R410 vs R32

Publisert 25.07.2017 17:23
 

 

F-gass kort forklart

F-gasser er menneske­skapte gasser med flour­for­bindelser som samler seg i atmos­færen på grunn av lang ned­brytnings­tid, og bidrar til drivhuseffekten. Gassene er ozon­vennlige, veldig energi­effektive og trygge i bruk. Dessverre har mange F-gasser relativt høyt globalt opp­varmings­potensiale om de frigjøres.


Et kjølemedium er den gassen som sirkulerer i et lukket kretsløp i enheter som leverer kjøling eller varme.

Ofte består kjølemediet av ulike hydrofluorkarboner, propan eller ammoniakk, og de brukes i blant annet kjøleskap, frysere og varmepumper. Det vanligste kjølemediet som brukes i varmepumper i dag sees på som en drivhusgass og heter R410A. På markedet finnes også andre kjølemedier som for eksempel R404, R134a og R407C.Fra og med 1. Januar 2015 skjerpet EU reglene for hvilke kjølemedier produsenter kan bruke. Grunnen er at mange av dem har høy drivhuseffekt, GWP (Global Warming Potential).-R32 gir en lavere drivhuseffekt. Det gir også noen prosent bedre varmefaktor, er litt mer energieffektivt og kompressoren kan gjøres mindre, sier han.


R32 og varianter av R410A

R32 og samtlige varianter av R410A er alle sammen er brennbare gasser.

Den potensielle brannfaren er begrenset av ekstra opp­merk­som­het i konstruksjon og produksjon, og bruk av F-gass-sertifisert installatør samt gode rutiner for kontroll og vedlikehold.

Fordeler med R32

I tillegg til at den er mer miljø­vennlig, kan R32 vise til ca 10 %bedre opp­varmings­effekt (COP) enn R410A i til­svarende system.

For deg som forbruker inne­bærer en R32-varme­pumpe 10 % lavere strøm­regning i forhold til en R410A-varmepumpe.