Produkter

Multimedia og Artikler

Montering av varmepumpe - Forbrukertorget

Publisert 24.03.2021 15:13
 Forbrukertorget har laget en artikkel om montering av varmepumpe
Artikkelen kan du lese på originalside ved å klikke på lenken over.

HVORDAN MONTERE EN VARMEPUMPE
Forbrukertorget mars 2021
 

Det finnes mange forskjellige typer varmepumper på markedet i alle prisklasser. Monteringen og kostnader for montering avhenger av hvilken type varmepumpe du velger. Her skal vi forklare deg hvordan man monterer en varmepumpe og monteringskostnader, slik at du enklere kan vurdere hva som er den mest gunstige løsningen for deg.

Få hjelp av fagfolk til å montere varmepumpe

Det er per i dag ulovlig å montere varmepumpe på egenhånd, og det er derfor viktig å budsjettere for å få hjelp fra fagfolk. Du kan få problemer på sikt om du velger å trosse forbudet. Det kan for eksempel hende at du ikke får igjen noe som helst på forsikringen om det oppstår brann eller andre ulykker i hjemmet.

Monteringen er viktig for at varmepumpen skal vare levetiden ut og fungere på riktig vis. Feil montering kan føre til redusert effekt, og du kan dermed oppleve at varmepumpen ikke yter godt nok eller trekker for mye strøm. Garantien gjelder heller ikke om du ikke har fått hjelp av godkjente fagfolk til montering.

Det kan hende at du kan gjøre noe av jobben med å klargjøre for montering varmepumpe, selv om du ikke kan installere selve pumpen. Mange ønsker for eksempel å rydde eiendommen selv for å redusere kostnader ved installasjon av væske-til-vann-varmepumpe. Du må diskutere dette direkte med leverandøren for å få et klart svar.

Du kan derimot montere varmepumpehus selv. Slike hus beskytter utedelen mot regn og snø, og du slipper å få masse løv på den om høsten. Et varmepumpehus har også en estetisk funksjon. Den sklir lettere inn i omgivelsene om du maler den i samme farge som huset. Du må bare være obs på at huset kan redusere mengden med luft som pumpes inn i huset, og dermed blir ytelsen redusert.

Hvor bør man montere varmepumpen?

Installatøren vil i tillegg kunne hjelpe deg med å finne ut av praktiske og estetiske løsninger for hvor du bør plassere varmepumpen. En profesjonell installatør vil ha relevant erfaring og mye kunnskap som kommer til god nytte for deg. Lag deg en liste over aktuelle plasseringer i forkant av befaring, slik at dere kan diskutere dem sammen.

Du bør for eksempel unngå å montere utedelen rett ved et soveromsvindu, ellers kan støynivået bli plagsomt om natten. Den bør heller ikke være for nært naboene, slik at den blir sjenerende for dem. Hvis det er vanskelig å finne en praktisk plassering, kan du få hjelp med å velge ut en stillegående modell som er så diskré som mulig.

Hvordan montere luft-til-luft-varmepumpe

Det er ikke bare å henge opp varmepumpen på veggen og forvente at den skal fungere. En del henges opp innendørs, og den delen skal kobles sammen med en annen del utendørs. Det er også mulig å ha flere deler inne som kobles til samme del ute.

Det er viktig å velge rett plassering med tanke på støy og varme. Luft pumpes inn utenfra, varmes opp og fordeles i huset ved hjelp av en vifte. Den bør derfor være plassert slik at du får maksimal effekt av viften. Det kan være fornuftig å bruke flere varmepumper om du bor i et stort, dårlig isolert hus med flere etasjer.

Installatøren vil kunne hjelpe med å velge et gunstig sted å henge opp varmepumpen. Det er også mulig å installere varmepumper som står på gulvet, dersom det er mest praktisk for det. Det er viktig at ledningen som går innenfra og ut ikke er i veien for dere, slik at den kanskje blir røsket ut.

Hvordan montere luft-til-vann varmepumpe

Prosessen for å montere luft-til-vann varmepumpe er annerledes enn luft-til-luft-varmepumpe, ettersom du trenger vannbåret varmesystem i boligen din. Ellers er prinsippet mye det samme: Luft pumpes inn i boligen for å spre varme. Det er måten varmen fordeles på som er forskjellig.

Du må ha et vannbårent varmesystem for å kunne benytte deg av luft-til-vann-varmepumpe. Hvis ikke det allerede er på plass, så må du beregne tid og kostnader for dette også. Varmen fra varmepumpen fordeles til radiatorer og gulvvarme i form av vannbåren varme.

Denne typen varmepumpe passer for deg som bor i en bolig på over 150 kvadratmeter. Vintrene bør være milde, ellers bør du ha mulighet til å fyre i peis eller vedovn i tillegg.  Du vil kunne spare ca. 9000 kWh per år, sammenlignet med elektrisk oppvarming.

Hvordan montere væske-til-vann-varmepumper

Væske-til-vann-varmepumper henter ut varme fra jord, fjell eller sjø, og de vanligste typene er jordvarmepumpe og bergvarmepumpe. De er kraftige, effektive og varer i opptil 20 år. Monteringen er mer komplisert enn ved andre typer varmepumper, ettersom de må graves ned i bakken. Du trenger i tillegg et vannbårent varmesystem i boligen din.

Det er mer omfattende å montere enn bergvarmepumpe enn jordvarmepumpe, ettersom førstnevnte henter ut energi lenger ned under bakkenivå. Et væskefylt rør bores flere titalls med meter nedover i fjellet, hvor væsken sirkuleres for å hente opp varme. Dette kalles ofte for en energibrønn. Temperaturen nede i fjellet holder seg ganske stabil, selv om somrene er milde og vintrene er kalde.

Fordelene med denne typen varmepumpe er at de er svært energibesparende og krever lite vedlikehold. Ulempene er at de koster en del i utgangspunktet, selv om du sparer inn igjen pengene på sikt. Monteringen krever dessuten et større inngrep på eiendommen din. Du må derfor ha et stort uteareal for at prosjektet skal la seg gjennomføre.

Kostnader for montering av varmepumpe

Prisen for å montere varmepumpe avhenger av hvilken type du skal ha og hvor omfattende prosjektet er. Det er mulig å søke om Enova-støtte for å installere væske-til-vann-varmepumpe, samt støtte for å legge om til vannbårent varmesystem.

Det koster omtrent 5000 kr å montere luft-til-luft varmepumpe. Kostnaden blir høyere om du skal montere flere deler innendørs som skal kobles til samme del utendørs. Du må også regne med høyere utgifter om varmepumpen skal installeres over arbeidshøyde.

Kostnaden for luft-til-vann-varmepumper ligger på ca. 60 000 til 130 000 kr, pluss montering. De er 2-3 ganger mer effektive enn elektrisk oppvarming, og du kan dermed spare inn igjen penger på strømregningen din. Varmepumpen kan dekke så mye som 75 % av energiforbruket ditt, avhengig av hvilken type bolig du har.

Væske-til-vann-varmepumper koster opptil 100 000 kr for selve varmepumpen, og monteringskostnader kommer i tillegg. Sluttprisen kan fort bli opp mot 250 000 kr. Det er vanskelig å si noe sikkert om monteringskostnadene, ettersom det avhenger av hvor dypt leverandøren må grave og geologiske forhold.             

Be om befaring for mer informasjon om montering

Du bør innhente pristilbud og be om befaring fra forskjellige leverandører for å få best mulig innsikt i selve monteringsprosessen, samt verdifulle råd om hvilke varmepumper som svarer seg for deg. Det vil være vanskelig å si noe sikkert om kostnader og montering per telefon, og leverandørene må få sjansen til å vurdere eiendommen din og geologiske forhold. Dette gjelder spesielt om du skal ha væske-til-vann-varmepumper.

Vi anbefaler alltid at du spør om referanser og kontaktdetaljer til tidligere kunder. Det er svært viktig for garantien og varmepumpens levetid at den monteres på riktig vis. Varmepumpen må dessuten plasseres på et gunstig sted for at du skal få best effekt av den. Monteringen er dermed utrolig viktig for at investeringen skal bli vellykket.

Det kan lønne seg å bruke samme firma til montering og kjøp av varmepumpe for å unngå eventuelle problemer om du må reklamere. Ellers kan de forskjellige partene fort skylde på hverandre om noe går galt, og du blir sittende med en komplisert sak.

Bruk god tid på å sammenligne forskjellige tilbud. Du bør velge den leverandøren som du har størst tillit til, og du bør ikke bare tenke på prisen når du skal ta et valg. Deretter er det viktig å få i stand nøyaktige avtaler og en god kontrakt for å unngå misforståelser som kan oppstå underveis i prosjektet.