Produkter

Multimedia og Artikler

noProduktnummer: 6510078905

Våpenskap - 5-7 Våpen med toppskap

FG-Godkjent med eget ammunisjonsskap i topp

  • Veil. pris: kr 3.695,00
  • Nå kun: kr 3.295,00
  • (ink. mva)

Tysk låsesystem med pal i siden, toppen og bunnen. Skapet er fremstillet i 4 mm plater og døren i 6 mm. Alt er pulverlakkert

Forsikringsgodkjent våpenskap med plass til 5 våpen, eget skap med lås for amunisjon på 170mm høyde,

Totale mål:
Høyde 1450 x bredde 350 x 300mm,
vekt 90kg

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler
og ammunisjon mv. (Våpenforskriften)
Kapittel 15. Privat oppbevaring av skytevåpen,
våpendeler og ammunisjon
§ 82. Krav til sikker oppbevaring
Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon,
plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke
får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å
påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.
Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990
regnes som « registreringspliktige våpen » og « skytevåpen »
etter reglene i dette kapittelet.